stałe zęby co to znaczy
Co znaczy Zęby Stałe. Czym jest połowy elipsy, a łuk zębowy dolny paraboli. 2. Korony kliniczne.

Czy pomocne?

Definicja Zęby Stałe

Definicja z ang. Permanent teeth, z niem. Permanente Zähne.

Co to znaczy: Cechy uzębienia stałego:
1. łuk zębowy górny ma kształt połowy elipsy, a łuk zębowy dolny paraboli.
2. Korony kliniczne zębów siecznych górne przechwytują 1/3 koron zębów siecznych dolnych
3. zęby boczne górne przechwytują zęby boczne dolne (kontakt policzkowych guzków zębów dolnych z bruzdą miedzyguzkową zębów górnych).
4. Pierwsze zęby trzonowe ustawione w I klasie wg Angle`a, kły w I klasie kłowej. (ryc7 , 8)
5. linie pośrodkowe w szczęce i żuchwie są zgodne ze sobą i z linią symetrii twarzy.
6. Wzdłuż całego łuku obserwuje się kontakt punktów stycznych
7. płaszczyzna zgryzowa jest w tylnej części zakrzywiona ku górze (krzywa Spee)

Czym jest Zęby Stałe znaczenie w Słownik na Z .