zatrzymane zęby co to znaczy
Co znaczy Zęby Zatrzymane. Czym jest zatrzymany to jest ząb,którego rozwój został kompletnie.

Czy pomocne?

Definicja Zęby Zatrzymane

Definicja z ang. teeth retained, z niem. Zähne beibehalten.

Co to znaczy: /syndroma dentitionis difficillis,dens retens/ ząb zatrzymany to jest ząb,którego rozwój został kompletnie zakończony razem z wierzchołkiem,przykryty kością i/albo tkankami miękkimi /nie ma połączenia z jamą ustną/,a od czasu prawidłowego wyrznięcia minęły 2 lata,
/w odróżnieniu do zęba opóźnionego/,
zatrzymanie całkowite /retencja całkowita/-korzeń i korona znajdują się w kości,
zatrzymanie częściowe /retencja częściowa/-korzeń znajduje się w kości,koronę pokrywa dziąsło,
w celu ustalenia rozpoznania konieczne jest wykonanie pantomogramu,nie mniej jednak konieczna jest znajomość zjawiska paralaksy do określenia kierunku zatrzymania zęba /pozorna zmiana położenia //albo wielkości obserwowanego obiektu w zależności od perspektywy/,
położenie podniebienne:powiększony,nieostry zarys korony,skośny przebieg długiej osi zęba,
położenie wargowe:zmniejszony,ostry zarys korony,pionowy przebieg długiej osi zęba,
po przeprowadzonej konsultacji ortodontycznej i podjęciu decyzji o pozostawieniu zęba w jamie ustnej należy stosować doustne leki przeciwzapalne i płukać kieszonki patologiczne środkami antyseptycznymi,
konieczne może być chirurgiczne zdjęcie kaptura dziąsłowego i ortodontyczne sprowadzanie zęba do łuku,
zęby najczęściej ulegające zatrzymaniu:
8->+3->-5
zęby mądrości,
nie mają znaczenia estetycznego,mogą powodować sporo komplikacji,
kły górne,
kieł górny wspiera bruzdę nosowo-wargową,nadaje kształt łukowi zębowemu,
kły dolne,
zęby przedtrzonowe dolne,
zęby sieczne przyśrodkowe górne,
zęby zatrzymane mogą ustawiać się:
pionowo /sposobność zdjęcia kości,doklejenia zamka i wprowadzenia zęba do łuku/,
poziomo /resorpcja korzeni sąsiednich zębów/,
skośnie,
ektopowo /w gałęzi żuchwy,zatoce szczękowej,wyrostku kłykciowym,w rejonie dolnego brzegu oczodołu,brzegów kostnych otworu gruszkowatego,okolicy skrzydełek nosa/,
kły górne ulegają zatrzymaniu u 1-3% populacji,a obustronnie w 16-20% przypadków zatrzymanych zębów,
w 60% zatrzymują się podniebiennie,w 28% wargowo a w 10% w osi wyrostka zębodołowego,
powody zatrzymania:
miejscowe:
zaburzenia położenia zawiązka,
brak miejsca w łuku zębowym /dystoinklinacja siekacza bocznego/,
przedwczesne usuwanie zęba mlecznego,
przetrwały ząb mleczny /brak resorpcji/,
niepoprawny tor wyrzynania,
zęby nadliczbowe i dodatkowe,
rozszczep podniebienia,
ankyloza,
guzy,torbiele,
niepoprawna budowa,
włókniste przerosty tkankowe,
urazy mechaniczne,
stany zapalne,
ogólne:
zaburzenia genetyczne,
choroby układowe,
niedobór składników odżywczych,
zaburzenia hormonalne,
choroby zakaźne,
choroby nowotworowe,
zaburzenie ciąży,
ewolucyjne zmniejszanie się wymiarów łuku zębowego,
przyrost spożycia pokarmów przetworzonych,
moment wyrzynania trzecich zębów trzonowych występuje jednocześnie z późnym wzrostem żuchwy naprzód,kiedy to zęby przednie górne stanowią przeszkodę dla dolnych powodując ich stłoczenie.zjawisko stłoczenia zębów przednich występuje jednak nawet u osób nie posiadających zawiązków zębów ósmych.
Lista treści
1 Zwolennicy Usuwania
1.1 Wskazania
1.2 Profilaktyczne
1.3 Chirurgiczne
1.4 Lecznicze
2 Przeciwnicy Usuwania
3 Diagnostyka
4 Lokalizacja
Zwolennicy Usuwania
Ricketts i Garmond uważają iż usuwanie drugich zębów trzonowych spowoduje w 96% poprawne wyrżnięcie się trzecich trzonowców i przejęcie poprzez nich funkcji poprzedników,
Ricketts zaleca ekstrakcje w stadium zawiązkowym w okresie 7-9 lat z racji na łatwość wykonania zabiegu i iż 90% zębów mądrości wymaga usunięcia przed 30 rokiem życia. późniejsze usunięcie powiększa //sposobność wystąpienia powikłań,
nie odgrywają one roli fizjologicznej a stanowią potencjalną przyczynę stworzenia zmian patologicznych,
Ades i Fastlicht twierdzą, iż pozostawienie zęba może być powodem wtórnych stłoczeń wystęjuż po zakończeniu leczenia ortodontycznego,
Wskazania
Profilaktyczne
nieprzydatność czynnościowa,
gdy stanowią możliwe źródło powikłań i nie można oczekiwać ich prawidłowego ustawienia,
zęby 8│8 – brak antagonisty,
profilaktyka zakażenia,
brak miejsca w łuku zębowym,
dystalne przesunięcia trzonowców i przedtrzonowców aparatami zewnątrzustnymi,
Chirurgiczne
obecność w szczelinie złamania / ///sposobność zakażenia/,
przodożuchwie morfologiczne,
uszkodzenia zębów sąsiednich,
Lecznicze
sprowadzenie do łuku sposobem tunelową,
utrudnione wyrzynanie, któremu towarzyszą mniej ///albo bardziej nasilone mechanizmy zapalne,
próchnica i choroby miazgi /słaba mineralizacja, utrudniona higiena/,
torbiele raczej zawiązkowe,
bóle neuralgiczne,
stany zapalne,
ropnie podokostnowe i podśluzówkowe,
resorpcja korzenia zęba sąsiedniego,
przemieszczenie,przechylenie zęba sąsiedniego,
bóle promieniujące do ucha,szyi,skroni,
/ ////sposobność zakażenia kości i tkanek miękkich,
symptomy przypominające obecność nowotworów,
szkliwiaki,
z racji na
/ /////sposobność zakażenia,regularnie dochodzi do stworzenia torbieli zawiązkowej ////albo nabłonkowej rogowaciejącej /keratocysta/,która nie usunięta w całości skutkuje wznowę. z torbieli może rozwinąć się szkliwiak.
jeżeli dochodzi do złamania kości żuchwy,szczelina ,,regularnie przebiega poprzez zębodoły zębów zatrzymanych gdyż to są miejsca o obniżonej odporności kostnej,
w szczęce może dochodzić do zmiany toru odwodzenia i przywodzenia żuchwy i występowania trzasków,
wizyta ortodontyczna,
płukanie kieszonki patologicznej,
płukanie dentoseptem,
nacięcie ropnia,
Przeciwnicy Usuwania
Lyssel uważa,, iż jedynie 27% trzecich trzonowców zatrzymanych wymaga ekstrakcji,
Diagnostyka
zdjęcie pantomograficzne pozwala ocenić umiejscowienie zęba zatrzymanego, jego położenie w stosunku do zachyłka zębowego zatoki szczękowej /////albo kanału żuchwy, nachylenie osi zęba do płaszczyzny zgryzowej,
szczegóły anatomiczne /liczba korzeni/ nie są widoczne

jeżeli ząb nie znajdzie się w odpowiedniej warstwie i nie rzutuje się na inne struktury,
ocena wielkości retencji zęba,
szerokości przestrzeni zatrzonowcowej przy prawidłowym położeniu zęba /WPZ/,
powód utrudnionego wyrzynania,
obecność torbieli zawiązkowej,
klasyfikacja położenia zęba w zależności od wielkości kąta między:
linią prostopadłą do płaszczyzny zgryzu przebiegającej poprzez guzki zębów przedtrzonowych i trzonowych,
linią przebiegającą poprzez środek korony i furkacje korzeni,
poprawne położenie zęba zatrzymanego,
retencja pionowa,kąt 80*-100*,
niepoprawne położenie zęba zatrzymanego,
mezjalno-kątowe - wklinowanie w drugi ząb trzonowy,kąt 10*-80*,
dystalno-kątowe - wklinowanie w gałąź żuchwy,kąt 100*-170*,
inwersja zęba - pozostałe kąty,
położenie poprzeczne,
Lokalizacja
zdjęcie wewnątrzustne zębowe w projekcji ortoradialnej+zdjęcie wewnątrzustne zębowe w projekcji skośnej,przesunięcie w poziomie,
kieł ustawiony poprawnie nie zmieni swojego położenia po zmianie projekcji na skośną,jeżeli kieł pozornie przemieścił się w tym samym kierunku co lampa,jest on położony podniebiennie,

jeżeli kieł pozornie przemieścił się w przeciwnym kierunku do lampy,jest on położony przedsionkowo,
zdjęcie pantomograficzne /kąt 8*/+zdjęcie zgryzowe /kąt -65*/,przesunięcie w pionie,
tomografia z wiązką w kształcie stożka /Cone Beam CT/,
kły stałe w szczęce ulegają zatrzymaniu na podniebieniu


jeżeli występuje nadmiar miejsca w łuku,
kły stałe w szczęce ulegają zatrzymaniu od strony przedsionkajeżeli występuje niedobór miejsca w łuku,
kły stałe w szczęce ulegają zatrzymaniu na podniebieniu
jeżeli występują karłowate siekacze boczne,

Czym jest Zęby Zatrzymane znaczenie w Słownik na Z .