co to znaczy
Co znaczy ZLA. Czym jest przeprowadzeniu badania lekarskiego, wykonaniu odpowiedniej adnotacji w.

Czy pomocne?

Definicja ZLA

Definicja z ang. INVALID, z niem. INVALID.

Co to znaczy: zwolnienie lekarskie może być wydane jedynie po przeprowadzeniu badania lekarskiego, wykonaniu odpowiedniej adnotacji w dokumentacji, 4 dni naprzód, 3 dni do tyłu, wydawać je może doktor, lek. dent., felczer /chirurg polowy/, starszy felczer, orginał - należy przekazać w ciągu 7 dni do ZUS,
I kopia - otrzymuje ubezpieczony ubiegający się o zwolnienie,
II kopia - przechowywana jest poprzez wystawiającego poprzez 5 lat,
oznaczenia:
A choroba <60 dni,
B ciąża,
C alkohol,
D gruźlica,
E <3ms od końca ubezpieczenia, wskutek choroby zakaźnej, której moment wylęgania jest >14 dni, wskutek choroby, której symptomy występują po okresie >14 dni,
na pisemny wniosek ubezpieczonego, nie podaje się na druku kodów B i D,

Czym jest ZLA znaczenie w Słownik na Z .