znieczulenia co to znaczy
Co znaczy Znieczulenia. Czym jest przewodnictwa w nerwach obwodowych, przy zachowanej pełnej.

Czy pomocne?

Definicja Znieczulenia

Definicja z ang. anesthesia, z niem. Anästhesie.

Co to znaczy: znieczulenie znosi czucie bólu przez zahamowanie przewodnictwa w nerwach obwodowych, przy zachowanej pełnej świadomości pacjenta. większość leków znieczulających rozszerza naczynia krwionośne, powodując przyspieszone wchłanianie leku i skrócenie czasu działania i przyrost toksyczności. by temu przeciwdziałać dodawane są do nich środki obkurczające naczynia: adrenalina albo noradrenalina.
znieczulenie powierzchniowe,
znieczulenie miejscowe,
znieczulenie ogólne,
Przed każdym zabiegiem wykonywanym w znieczuleniu należy lekarzowi stomatologowi poprzez zabiegiem udzielić szczegółowych informacji na temat zdrowia własnego albo osoby mającej poddać się zabiegowi (na przykład ciąża, miesiączka, choroby ogólnoustrojowe, alergie, choroby zakaźne, choroby genetyczne i w związku z tym przyjmowane leki), z racji na sposobność wystąpienia powikłaĹ„ miejscowych i ogólnych.
utrata czucia w czasie rozpoczęcia działania znieczulenia: temperatura->ból->dotyk
powrót czucia w czasie zakończenia działania znieczulenia: dotyk->ból->temperatura
w tkankach zmienionych zapalnie dochodzi do obniżenia pH prowadząc do mniejszej skuteczności środków znieczulających,
W zależności od sposoby aplikacji znieczulenie miejscowe dzielimy na :
znieczulenie powierzchowne (pokrycie błony śluzowej środkiem znieczulającym w formie aerozolu, żelu, maści albo roztworu),
nasiękowe (przepojenie tkanek miękkich roztworem środka znieczulającego),
śródwięzadłowe (wstrzyknięcie płynu znieczulającego do szpary ozębnej),
przewodowe (przerwanie przewodnictwa w pniu nerwowym, a nie w samych zakończeniach nerwowych).
Od zawsze prowadzone były badania nad rozwojem środków znieczulających i technik znieczulania.
Jeszcze do niedawna pomysł, by podawanie znieczulenia miejscowego było sterowane mikroprocesorem, wzbudziłby duże zdziwienie.
Od kilku lat popularny jest na rynku komputerowy mechanizm do wykonywania znieczuleĹ„ miejscowych o nazwie "The Wand" (różdżka).
Urządzenie umożliwia wykonywanie wszystkich rodzajów znieczuleń miejscowych w stomatologii. Jego zaletą jest bezbolesna aplikacja środka znieczulającego. Znieczulaniu tkanek w konwencjonalny sposób towarzyszy nieprzyjemne uczucie rozpierania tkanek poprzez roztwór znieczulający.
mechanizm The Wand, dzięki mikroprocesorowi kontroluje siłę podawania znieczulenia w zależności od prężności tkanek. Pozwala to na wyeliminowanie zjawiska rozpierania tkanek w razie środka znieczulającego podawanego metodami tradycyjnymi. Znieczulenie Konwencjonalne:
znieczulenie po 8-12min,
czas trwania znieczulenia 15-120min,
Znieczulenie Śródwięzadłowe:
niewielka liczba środka znieczulającego
działanie na poszczególne zęby
działanie natychmiastowe
skrócenie czasu trwania zabiegu
mniejsza bolesność
sposobność stosowania u osób chorych ze skazą krwotoczną
mniejsze ryzyko wystąpienia powikłań /krwiaki/
Procedura Znieczulenia:
dobranie odpowiedniej grubości igły /0,25-0,4mm/ w zależności od szerokości szpary ozębnowej /0,05-0,36mm/,która zwęża się w połowie wysokości korzenia,
odkażenie miejsca wkłucia 0,2% chlorheksydyny,
wprowadzenie igły pod kątem 30* wzdłuż szyjki zęba aż do zetknięcia z kością zębodołu /1-3mm/ ściętą powierzchnią w stronę powierzchni korzenia zęba /anu nie uszkodzić wierzchołka/,
obrócenie o 180* ściętej krawędzi w stronę ściany zębodołu /lepsze przenikanie płynu do tkanek/,
odczekanie 5sek,
powolne zdeponowanie środka znieczulającego /0,2-0,3cm3/ dawka jednorazowa 0,06ml,
odczekanie 5sek / by nie doszło do rozlania środka znieczulającego/,
perfuzja poprzez naczynia krwionośne do dziąsła,znieczulenie po 15-21 sek,
czas trwania znieczulenia 15-120min,
Dawkowanie:
zęby jednokorzeniowe 0,12-0,18 /2-3x/ max.0,4ml
zęby trzonowe górne 3x3 naciśnięcia dźwigni /0,54ml/,
zęby trzonowe dolne 2x3 naciśnięcia dźwigni /0,36ml/,
zęby trzonowe dolne 4x3 naciśnięcia dźwigni /0,72ml/,
rozmiar dawki zależy od długości i ilości korzeni.przy ekstrakcji dawki mogą być nieco większe.max. dawka na jeden ząb wynosi 0,8-1,0ml.

sposobność uszkodzenia zawiązków zębów stałych
pulsujący ból, bolesność opukowa, przekrwienie, obrzęk brodawki dziąsłowej, ropień podokostnowy i podśluzówkowy, wydłużenie zęba /nadmierny ucisk płynu znieczulającego/
Strzykawka Paroject i Citoject:
komora na pojemnik ze środkiem znieczulającym,
zaczep bagnetowy,
dźwignia dozująca,
przycisk zwalniający tłok,
uchwyt,
igła z oznaczeniem czerwonym albo czarnym ścięcia,
w celu pomniejszenia dolegliwości bólowych wykorzystuje się żele znieczulające zawierające lignokainę 2% /Lidocaine/ albo benzokainę 20% /Topex/,
teoria bramkowania zakłada, iż bodźce bólowe zbie­gające się w rogu tylnym rdzenia kręgowego ulegają modyfikacji poprzez inne bodźce, z których część pobudza, a część hamuje ich dalszą transmisję.
od języka i podniebienia można wykorzystać tępo zakończony patyczek do szaszłyków otoczony kulką z waty, którym sekundę przed wkłuciem igły należy ucisnąć błonę śluzową w rejonie wkłucia,
od przedsionka stosuje się pulsacyjne szczypanie wargi,
sprawdzenie przepływu,
ułożenie pacjenta,
osuszenie błony śluzowej,
odkażenie błony śluzowej (jodyna),nie alkohol,
podanie znieczulenia powierzchniowego patyczkiem,
stabilizacja położenia ręki,
naciągnięcie błony śluzowej,
rozmowa z pacjentem,
podanie kilku kropel w czasie przechodzenia,
ruchy rotacyjne,
aspirowanie,

Czym jest Znieczulenia znaczenie w Słownik na Z .