promieniowania źródła co to znaczy
Co znaczy Źródła Promieniowania. Czym jest skał i gleby, promieniowanie izotopów promieniotwórczych.

Czy pomocne?

Definicja Źródła Promieniowania

Definicja z ang. sources of Radiation, z niem. Strahlungsquellen.

Co to znaczy: Naturalne
promieniowanie kosmiczne,
promieniowanie gamma skał i gleby,
promieniowanie izotopów promieniotwórczych 40K /pokarmy/,
222Rn /radon/ jako rozpad uranu w granicie,
Sztuczne
pył radioaktywny po wybuchach nuklearnych,
odpady radioaktywne elektrowni atomowych,
zakłady produkujące i dystrybujące izotopy,
akceleratory,
defektoskopy i czujniki dymu zawierające źródła izotopowe,
aparaty rentgenowskie i urządzenia do telegammaterapii,
technologie wojskowe i kosmiczne,
nieostrożny transport odpadów,
składowiska odpadów promieniotwórczych (w Polsce miejscowość Różan nad Narwią),
materiały budowlane, uzyskane z popiołów elektrociepłowni,
Diagnostyka
prześwietlanie pacjenta,
ekspozycja radiotechnika,

Czym jest Źródła Promieniowania znaczenie w Słownik na Z .