zwichnięcie co to znaczy
Co znaczy Zwichnięcie. Czym jest Leczenie 5 Bibliografia Pojęcie /luxatio partialis, partial.

Czy pomocne?

Definicja Zwichnięcie

Definicja z ang. Sprain, z niem. Verstauchung.

Co to znaczy: Lista treści
1 Pojęcie
2 Postępowanie
3 Przechowywanie
4 Leczenie
5 Bibliografia
Pojęcie
/luxatio partialis, partial luxation/ zerwanie więzadeł okołozębowych zwiększające ruchomość zęba i mogące powodować jego przemieszczenie boczne, podniebienne albo policzkowe /dens mobilis/,
/luxatio totalis, total luxation/ częściowe albo całkowite wysunięcie zęba z zębodołu. Uraz doprowadza do przerwania ciągłości nabłonka dziąsłowego, zerwania włókien ozębnej, uszkodzenia cementu korzeniowego, kości wyrostka zębodołowego i przerwania pęczka naczyniowo-nerwowego. Powodzenie leczenia zależy od czasu jaki minął między całkowitym zwichnięciem zęba a jego ponownym wprowadzeniem w gabinecie lekarza. Wydłużenie tego okresu skutkuje wysuszenie komórek ozębnej.[1]
Postępowanie
Bardzo regularnie zdarza się, iż rodzice przychodzą do gabinetu przechowując ząb zawinięty w chusteczkę doprowadzając do jego wysuszenie i praktycznie przekreślając szansę na uzyskanie pozytywnego wyniku leczenia. Najczęściej dochodzi wówczas po ponownym wprowadzeniu i unieruchomieniu zęba do resorpcji zewnętrznej korzenia. Wybity ząb powinien zostać jak najszybciej z powrotem wprowadzony na własne miejsce. Czasami nie to jest możliwe z racji na strach pacjenta przed bólem albo infekcją. Należy pamiętać by w czasie trzymania albo przemywania zęba, nie dotykać jego korzeni i pozostałych włókien ozębnej. Dlatego także, bezpośrednio po wystąpieniu zwichnięcia całkowitego zęba, jeśli nie ma możliwości ponownego wprowadzenia go na własne miejsce, należy przechowywać go w ślinie, mleku, soli fizjologicznej, wodzie kokosowej, preparatach Viaspan, Save-A-Tooth, Gatorade, Propolis i jak najszybciej zgłosić się do stomatologa.
Najlepsze rezultaty uzyskuje się w razie zęba wprowadzanego ponownie w ciągu 30 min. i posiadającego otwarty otwór wierzchołkowy /niezakończony rozwój korzenia/. W tych okolicznościach odsetek powodzeń leczenia wynosi od 85-97%. Wówczas możliwe jest jego powtórne unaczynienie. Komórki przyzębia nie umieją przetrwać poza jamą ustną dłużej niż 60 min.. Im dłuższy czas przebywania zęba poza jamą ustną, w szczególności w suchym środowisku, tym wyższy odsetek powikłań po replantacji.
Przechowywanie
Substancje w jakich powinien być przechowywany kompletnie zwichnięty ząb powinny być sterylne, posiadać właściwe pH i osmolarność.
woda - ma niewłaściwe pH /jest hipotoniczna/ i osmolarność, nie zawiera substancji odżywczych niezbędnych do prawidłowej funkcji komórek ozębnej, prowadzi więc do szybkiego rozpadu komórek ozębnej,
ślina - jest lepsza niż woda, gdyż posiada właściwe pH, jednak ma niską osmolarność i może być potencjalnym źródłem zakażenia bakteryjnego, mimo to zawiera substancje odżywcze niezbędne do prawidłowej funkcji komórek ozębnej,
sól fizjologiczna - ma właściwe pH i osmolarność, jednak nie zawiera substancji odżywczych niezbędnych do prawidłowej funkcji komórek ozębnej, ząb może być w niej przechowywany maksymalnie 2 godziny,
mleko - ma właściwe pH i osmolarność, zawiera odpowiednie substancje odżywcze, spośród powszechnie dostępnych środków jest w najwyższym stopniu rekomendowana,
płyn
substancje odżywcze
pH
osmolarność
woda
X
X
X
ślina
V
V
X
sól fizjologiczna
X
V
V
mleko
V
V
V
Ze wszystkich preparatów do przechowywania kompletnie zwichniętych zębów w najwyższym stopniu sugerowany poprzez Amerykańskie Stowarzyszenie Endodontów jest zrównoważony roztwór soli Hanka /HBSS, Hank's balanced salt solution/ popularny jako "Save-A-Tooth". to jest zwykła sól fizjologiczna wykorzystywana do wspomagania wzrostu różnego rodzaju komórek. Jego osmolarność i pH wynoszące 7,2 są idealne. Jest nietoksyczny, biozgodny, zawiera chlorek sodu, glukozę, chlorek potasu, wodorowęglan sodu, fosforan magnezu, chlorek wapnia, chlorek magnezu, siarczan magnezu. Obecność glukozy, wapnia i magnezu ułatwia regenerację zniszczonych komórek ozębnej. Preparat "Save-A-Tooth" umożliwia przechowywanie kompletnie zwichniętych zębów nawet poprzez 2 lata.
Leczenie
Replantacja
Utrzymywacz Przestrzeni
Most Kompozytowy
Most Porcelanowy
Implant
Bibliografia
↑ Hiremath G., Kidiyoor K.H.: Journal of Investigative and Clinical Dentistry, 2011, 2, 2, 89-94

Czym jest Zwichnięcie znaczenie w Słownik na Z .