lekarskie zwolnienie co to znaczy
Co znaczy Zwolnienie Lekarskie. Czym jest osobistego/paszportu, NIP pracodawcy, wydaje się osobne.

Czy pomocne?

Definicja Zwolnienie Lekarskie

Definicja z ang. Sick leave, z niem. Krankenhäuser.

Co to znaczy: imię,
nazwisko,
adres,
data urodzenia,
numer i seria dowodu osobistego/paszportu,
NIP pracodawcy,
wydaje się osobne zwolnienie lekarskie dla każdej przedsiębiorstwa, gdzie jest zatrudniony chory.
numer statystyczny jednostki chorobowej musi się zgadzać z tym w karcie /orginał+druga kopia/.
wypełnia się orginał+dwie kopie
na jednej kopii odbija się kod ICD-10
w ciągu 7dni trzeba przekazać orginał do ZUS
w ciągu 7dni trzeba przekazać 1 kopię do pracowadcy /inaczej może obniżyć wypłatę zasiłku chorobowego o 25%/,
2 kopia pozostaje u pracodawcy na 5 lat,
pracownik ma 3dni na powiadomienie pracodawcy o przebywaniu na zwolnieniu chorobowym,
kody literowe A-E odbijają się na wszystkich drukach:
A - niezdolność do pracy wywołana tą samą chorobą,która była powodem niezdolności do pracy <60 dni od poprzedniej niezdolności,
B - niezdolność do pracy przypadająca w okresie ciąży,
C - niezdolność do pracy wywołana nadużywaniem alkoholu,poprzez pierwsze 5 dni nie wypłacany jest zasiłek chorobowy,
D - niezdolność do pracy wywołana gruźlicą,
E - niezdolność do pracy powstała po stworzeniu zatrucia lecz jest wywołana chorobą zakaźną albo inną,której moment wylęgania jest >14dni,
na pisemny wniosek można nie pisać na zwolnieniu kodu B i D,
nie wydaje się zwolnień:
emerytom,
rencistom,
studentom,
uczniom,
osobom na urlopach bezpłatnych,dla poratowania zdrowia,
osobom pozbawionym wolności,
druki wydawane są ,poprzez ZUS

Czym jest Zwolnienie Lekarskie znaczenie w Słownik na Z .