białka proteins co to znaczy
Definicja białka Dna (ang. Dna proteins). Czym jest udział w replikacji DNA i regulacji tego.

Czy pomocne?

Definicja białka Dna (ang. Dna proteins)

Co znaczy:

Opis hasła
Białka bakteryjne biorące udział w replikacji DNA i regulacji tego procesu, kodowane przez analogiczne geny dna.
U pałeczki okrężnicy (Escherichia coli) znanych jest kilka białek Dna.
Białko DnaA (produkt genu dnaA) odpowiedzialne jest za rozpoznawanie sekwencji origin replikacji i tworzenie specyficznego kompleksu nukleoproteinowego. Oprócz tego, białko DnaA jest niezbędne w replikacji niektórych plazmidów, a także jest czynnikiem transkrypcyjnym mogącym działać jako aktywator lub represor inicjacji transkrypcji lub stymulator terminacji transkrypcji.
Białko DnaB jest helikazą działającą w obrębie widełek replikacyjnych.
Białko DnaC ma za zadanie dostarczenie helikazy DnaB do rejonu, w którym białko DnaA związane jest z origin replikacji.
Białko DnaG jest primazą.
Białka DnaJ i DnaK należą do białek szoku termicznego i są niezbędne w replikacji DNA niektórych bakteriofagów.
Geny dnaE, dnaQ, dnaX i dnaN kodują podjednostki polimerazy DNA III, zwane odpowiednio podjednostką a, e, t i g oraz b.
patrz też: białka szoku termicznego.

Czym jest białka Dna (ang. Dna proteins) znaczenie w Słownik na B .