białka inaktywujące rybosomy co to znaczy
Definicja białka inaktywujące rybosomy (ang. ribosome-inactivating proteins). Czym jest otrzymywane.

Czy pomocne?

Definicja białka inaktywujące rybosomy (ang. ribosome-inactivating proteins)

Co znaczy:

Skrót polski
RIP

Opis hasła
Białka otrzymywane z roślin inaktywujące eukariotyczne rybosomy. Wyróżnia się dwa typy takich białek.
Białka typu I mają pojedynczy łańcuch polipeptydowy (m.cz. ok. 30 kDa); należy do nich agrostyna, diantryna, dodekandryna, gelonina, lufina, momordyna i trytyna (odpowiednio ang.: agrostin, dianthrin, dodecandrin, gelonin, luffin, momordin, tritin). Nazwy wyprowadzane są od rośliny, z której dane białko wyizolowano (np. trytyna pochodzi z pszenicy). Białka te są enzymami hydrolitycznymi (EC 3.2.2.22): katalizują hydrolizę wiązania N-glikozydowego specyficznie przy jednej adenozynie w 28S rRNA. Prawdopodobnie mają też aktywność przeciwwirusową.
Białka inaktywujące rybosomy typu II mają podobną aktywność enzymatyczną jak białka typu I, ale zbudowane są z polipeptydu i kowalencyjnie związanego z nim łańcucha o właściwościach lektyny. Do tej klasy zaliczamy: abrynę, modekcynę, rycynę, wiskuminę i wolkenzynę (odpowiednio ang.: abrin, modeccin, ricin, viscumin, volkensin).

Czym jest białka inaktywujące rybosomy (ang. ribosome-inactivating proteins) znaczenie w Słownik na B .