białka proteins co to znaczy
Definicja białka Ras (ang. Ras proteins). Czym jest jako produkty genów retrowirusów onkogennych, a.

Czy pomocne?

Definicja białka Ras (ang. Ras proteins)

Co znaczy:

Skrót
Ras

Opis hasła
Białka Ras poznano jako produkty genów retrowirusów onkogennych, a następnie jako onkogeny komórkowe. Są to białka wiążące GTP i GDP, mające aktywność GTPazy, podobne do białek G. W stanie nieaktywnym wiążą GDP, w aktywnym - GTP. Regulowane są przez białka typu GAP (od ang. GTPase-activating proteins) i GEF (od ang. guanine nucleotide exchange factor).
Zmutowane, onkogenne białka Ras nie są zdolne do hydrolizy GTP, nawet w obecności GAP - wskutek tego pozostają trwale zaktywowane.
Białka typu Ras tworzą nadrodzinę, złożoną z 6 rodzin: Ras, Rho, Rab, Arf, Sar i Ran.
Białka Ras uczestniczą w przekazywaniu sygnałów wzrostowych z receptorów błony plazmatycznej do jądra komórkowego. Białka należące do pozostałych rodzin, regulują stan szkieletu komórkowego (cytoszkieletu), ruch pęcherzyków wydzielniczych i transport białek przez pory jądrowe.

Czym jest białka Ras (ang. Ras proteins) znaczenie w Słownik na B .