białka szoku cieplnego białka co to znaczy
Definicja białka szoku cieplnego lub białka szoku termicznego (ang. heat-shock proteins). Czym jest.

Czy pomocne?

Definicja białka szoku cieplnego lub białka szoku termicznego (ang. heat-shock proteins)

Co znaczy:

Skrót
hsp

Opis hasła
Białka, których synteza jest stymulowana w komórkach w warunkach nagłego podwyższenia temperatury, a także w wyniku działania wielu innych czynników stresowych, np. etanolu, jonów metali ciężkich. Białka szoku cieplnego wykazują bardzo dużą homologię międzygatunkową, nawet pomiędzy tak odległymi organizmami jak bakterie i ssaki. Do białek szoku cieplnego należą głównie białka opiekuńcze oraz proteazy.
Białka opiekuńcze zapewniają uzyskanie prawidłowej konformacji tworzących się łańcuchów polipeptydowych, chronią inne białka przed denaturacją oraz umożliwiają renaturację białek, które uległy częściowej denaturacji.
Rolą proteaz, jako białek stresowych, jest degradacja zdenaturowancyh białek, których renaturacja nie jest możliwa nawet w wyniku działania białek opiekuńczych.
Białka szoku cieplnego często współdziałają ze sobą, w związku z tym wyróżnia się tzw. maszyny białkowe lub systemy białek szoku cieplnego, których nazwy pochodzą od masy cząsteczkowej głównego białka w danym systemie, np. hsp70, hsp60.

Czym jest białka szoku cieplnego lub białka szoku termicznego (ang. heat-shock proteins) znaczenie w Słownik na B .