białko supresor guzów co to znaczy
Definicja białko p53 lub supresor guzów nowotworowych p53 (ang. p53 protein; p53 tumor suppressor.

Czy pomocne?

Definicja białko p53 lub supresor guzów nowotworowych p53 (ang. p53 protein; p53 tumor suppressor)

Co znaczy:

Skrót
p53

Opis hasła
Jest to tetrameryczne białko jądrowe, wiążące DNA i onkogenne białka wirusowe. Nie jest niezbędne w nieuszkodzonych komórkach (brak nie jest letalny), natomiast funkcjonuje jako t.zw. strażnik genomu: pełni funkcje aktywatora lub represora transkrypcji grup genów, których produkty białkowe regulują odpowiedź komórki na czynniki uszkadzające DNA. Czas półtrwania w komórkach nieuszkodzonych wynosi ok. 30 min; białko p53 jest degradowane w wyniku proteolizy zależnej od ubikwitynacji. Po naruszeniu struktury DNA stabilność p53 wzrasta; zwiększona wskutek tego zawartość w jądrze komórkowym oraz swoiste dla typu uszkodzenia fosforylacje cząsteczek p53 powodują oddziaływanie z układem transkrypcyjnym i z niektórymi białkami komórkowymi. Wynikiem jest zatrzymanie w cyklu komórkowym (zob. p21) co sprzyja procesom naprawy i odnowy komórkowej, lub skierowanie komórki na drogę apoptozy (w przypadku rozległych uszkodzeń lub braku ich naprawy). Drogi działania p53 po uszkodzeniu DNA ilustruje schemat.

Czym jest białko p53 lub supresor guzów nowotworowych p53 (ang. p53 protein; p53 tumor suppressor) znaczenie w Słownik na B .