białkowa macierz matriks co to znaczy
Definicja białkowa macierz (matriks) jądrowa (ang. nuclear protein matrix). Czym jest.

Czy pomocne?

Definicja białkowa macierz (matriks) jądrowa (ang. nuclear protein matrix)

Co znaczy:

Skrót polski
NPM

Opis hasła
ostateczny pozachromatynowy preparat białkowy macierzy (matriks) jądrowej, inaczej: macierz (matriks) IV, pozbawiona niemal całkowicie DNA i RNA oraz histonów i fosfolipidów, w wyniku ekstrakcji wyizolowanych jąder komórkowych zawieszonych w buforze STM dużą objętością buforów: LS (50-krotną), HS i HM (25-krotną) z odwirowaniem przy niskiej sile odśrodkowej (770-800´g) z obawy przed kompresją i rozerwaniem sferycznych struktur macierzy jądrowej. Preparaty NPM zawierają 98% białka, < 0,1% DNA, ok. 1% RNA i 1% fosfolipidów. Ze względu na brak mierzalnych różnic w składzie polipeptydowym między macierzą (matriks) III i IV, w doświadczeniach zespołu Berezneya preparatykę kończy się często na etapie uzyskania macierzy (matriks) III (NM), tj. z pominięciem wyczerpującego trawienia DNazą I i RNazą A, usuwającego większość mocno związanych z nią kwasów nukleinowych.

Czym jest białkowa macierz (matriks) jądrowa (ang. nuclear protein matrix) znaczenie w Słownik na B .