cecha wielogenowa cecha co to znaczy
Definicja cecha wielogenowa lub cecha ilościowa; cecha poligenowa (ang. polygenic character.

Czy pomocne?

Definicja cecha wielogenowa lub cecha ilościowa; cecha poligenowa (ang. polygenic character; multigenic trait)

Co znaczy:

Opis hasła
Cechy wielogenowe są uwarunkowane współdziałaniem większej lub mniejszej liczby genów, których efekty działania sumują się. Stopień wykształcenia się cechy wielogenowej lub ilościowej, takiej jak waga, wzrost czy ilość tłuszczu u zwierząt hodowlanych, zależy od liczby genów o efektach sumujących się znajdujących się w genotypie danego osobnika. Takie geny nazywamy kumulatywnymi, ze względu na kumulację efektów fenotypowych. Przy większej liczbie genów kumulatywnych warunkujących daną cechę, w pokoleniu F2 występuje zmienność ciągła, bez wyraźnie wyodrębnionych klas fenotypowych. Najwięcej będzie osobników o pośrednim wykształceniu danej cechy. W przypadku cech wielogenowych znika prosta zależność między genotypem i fenotypem. Znaczny wpływ na wykształcenie cechy wielogenowej może też wywierać środowisko.

Czym jest cecha wielogenowa lub cecha ilościowa; cecha poligenowa (ang. polygenic character; multigenic trait) znaczenie w Słownik na C .