chemokiny interkryny co to znaczy
Definicja chemokiny lub interkryny (ang. chemokines, intercrines). Czym jest 10 kDa) oddziaływujące.

Czy pomocne?

Definicja chemokiny lub interkryny (ang. chemokines, intercrines)

Co znaczy:

Opis hasła
Małe cząsteczki białkowe (8-10 kDa) oddziaływujące chemotaktycznie na leukocyty i wpływające m.in. na skład nacieku zapalnego. Wyróżniamy cztery rodziny chemokin: 1/ rodzina alfa lub CXC oddziaływująca na neutrofile (np. interleukina 8), 2/ rodzina beta lub CC oddziaływująca na monocyty, eozynofile, bazofile i limfocyty, 3/ rodzina gamma lub C reprezentowana przez limfotaktynę - chemoatraktant dla limfocytów i 4/ rodzinę CXXXC reprezentowaną przez neurotaktynę (fraktalkinę).

Czym jest chemokiny lub interkryny (ang. chemokines, intercrines) znaczenie w Słownik na C .