chemotaksja bakterii co to znaczy
Definicja chemotaksja bakterii (ang. bacterial chemotaxis). Czym jest specyficznych substancji oraz.

Czy pomocne?

Definicja chemotaksja bakterii (ang. bacterial chemotaxis)

Co znaczy:

Opis hasła
Ruch bakterii w kierunku specyficznych substancji oraz ruch oddalający bakterie od substancji toksycznych nazywa się chemotaksją. Chemotaksja dodatnia jest to zjawisko podążania bakterii urzęsionych w kierunku składników pokarmowych, czyli atraktantów. Chemotaksja negatywna jest to ruch bakterii urzęsionych oddalający je od związków toksycznych, czyli repelentów. Zachowanie chemotaktyczne jest uzależnione od poziomu metylacji transbłonowych białek receptorowych (chemoreceptory) wiążących bodźce, co wywołuje zmiany ich konformacji przekazywane do domen regulatorowych białek (CheY, CheR) aparatu motorycznego rzęsek. W czasie poruszania się po linii prostej czyli biegu, wiązka rzęsek porusza się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Koziołkowanie spowodowane jest gwałtownym odwróceniem kierunku działania aparatu motorycznego rzęsek, co powoduje chwilowe rozplecenie wiązki rzęsek. Regulacja częstości koziołkowania ma w chemotaksji zasadnicze znaczenie. W obecności substancji działających chemotaktycznie zmniejsza się częstość koziołowania, wydłuża się ruch po prostej i mimo krótkich ruchów w różnych kierunkach, ogólny ruch wypadkowy jest w określonym kierunku.

Czym jest chemotaksja bakterii (ang. bacterial chemotaxis) znaczenie w Słownik na C .