cytochrom cytochrome co to znaczy
Definicja cytochrom P-450 (ang. cytochrome P-450). Czym jest oksygenaza o budowie hemoproteinowej o.

Czy pomocne?

Definicja cytochrom P-450 (ang. cytochrome P-450)

Co znaczy:

Opis hasła
Cytochrom P-450 to mono-oksygenaza o budowie hemoproteinowej o paśmie absorpcyjnym 450 nm, katalizuje reakcję hydroksylacji przy zużyciu cząsteczki tlenu i dwu wodorów przenoszonych przez NADPH+H+. Produktami są woda i produkt hydroksylacji. P-450 jest szeroko rozpowszechnionym enzymem oksydacyjno-redukcyjnym w komórkach zwierzęcych, roślinnych i mikroorganizmów. Jest końcowym białkiem mikrosomalnego transportu elektronów w wątrobie i przede wszystkim nadnerczu. Uczestniczy w syntezie kwasów żółciowych z cholesterolu w wątrobie, gdzie P-450 jest jednym ze składników oksydazy o mieszanej funkcji. P-450 uczestniczy w przemianie cholesterolu do hormonów sterydowych: 7a-hydroksylaza katalizuje pierwszy etap utleniania cholesterolu, desmolaza mitochondrialna katalizuje rozkład i utlenienie cholesteolu do pregnenolonu. Z udziałem P-450 zachodzą także dwie hydroksylacje progesteronu. Detoksykacyjna rola P-450 wyraża się w stosunku do hydrofobowych substratów jak leki, czynniki mutagenne i kancerogenne, których zhydroksylowane produkty są łatwiej wydalane.

Czym jest cytochrom P-450 (ang. cytochrome P-450) znaczenie w Słownik na C .