dehydrogenaza nadph diaforaza co to znaczy
Definicja dehydrogenaza NADPH lub diaforaza NADPH (ang. NADPH dehydrogenase). Czym jest Skrót OYE.

Czy pomocne?

Definicja dehydrogenaza NADPH lub diaforaza NADPH (ang. NADPH dehydrogenase)

Co znaczy:

Nazwa niezalecana - stary żółty enzym

Skrót
OYE

Opis hasła
Dehydrogenaza NADPH - oksydoreduktaza NADPH + H+ [EC 1.6.99.1] (H. Theorell, A. Akeson, Arch. Biochem. Biophys. 1956, 65, 439), flawoproteina o masie 102-106 kDa z niekowalencyjnie związanymi dwoma cząsteczkami FMN, wyizolowana z drożdży w 1932 przez Warburga i Christiana. Katalizuje utlenianie NADPH w obecności tlenu lub cytochromu c. Dehydrogenaza NADPH w obecności tlenu przenosi wodory na tlen, natomiast cytochrom c jest redukowany przez przeniesienie elektronów poprzedzone procesem deprotonacji zredukowanej flawiny. Skrót, OYE, pochodzi od wczesnej nazwy: old yellow enzyme (ang.).

Czym jest dehydrogenaza NADPH lub diaforaza NADPH (ang. NADPH dehydrogenase) znaczenie w Słownik na D .