diaforaza nadph yellow enzyme co to znaczy
Definicja diaforaza NADPH (ang. old yellow enzyme). Czym jest dehydrogenaza NADPH oksydo-reduktaza.

Czy pomocne?

Definicja diaforaza NADPH (ang. old yellow enzyme)

Co znaczy:

Skrót polski
OYE

Opis hasła
dehydrogenaza NADPH oksydo-reduktaza NADPH + H+ [EC 1.6.99.1] (H.Theorell i A.Akeson, Arch. Biochem. Biophys,65,439,1956)flawoproteina o masie 102-106 kDa z niekowalencyjnie związanymi dwoma cząsteczkami FMN izolowana z drożdżyw 1932 przez Warburga i Christiana. Katalizuje utlenianie NADPH w obecności tlenu lub cytochromu c. OYE w obecności tlenu przenosi wodory na tlen, natomiast cytochrm c jest redukowany przez przeniesienie elektronów poprzedzonych procesem deprotonacji zredukowanej flawiny.

Czym jest diaforaza NADPH (ang. old yellow enzyme) znaczenie w Słownik na D .