pozostający remnant co to znaczy
Definicja DNA pozostający (ang. remnant DNA). Czym jest V ) i stałe ( C ) regiony genów.

Czy pomocne?

Definicja DNA pozostający (ang. remnant DNA)

Co znaczy:

Opis hasła
DNA, który rozdziela zmienne ( V ) i stałe ( C ) regiony genów immunoglobin. W wielu komórkach produkujących immunoglobuliny jest on zachowywany po rekombinacji segmentów genów regionów V i C i utworzeniu jednostki transkrypcyjnej.

Czym jest DNA pozostający (ang. remnant DNA) znaczenie w Słownik na D .