zależna kinaza białkowa co to znaczy
Definicja DNA-zależna kinaza białkowa lub kinaza białkowa zależna od DNA (ang. DNA-dependent.

Czy pomocne?

Definicja DNA-zależna kinaza białkowa lub kinaza białkowa zależna od DNA (ang. DNA-dependent protein kinase)

Co znaczy:

Skrót
DNA-PK

Opis hasła
DNA-zależna kinaza białkowa zaliczana jest, na podstawie homologii struktury pierwszorzędowej, do rodziny kinaz 3-fosfatydyloinozytolu. Uczestniczy ona w rekombinacji V(D)J i naprawie pęknięć dwuniciowych na drodze rekombinacji niehomologicznej (zob.). Trzy podjednostki kinazy DNA-zależnej (DNA-PK): Ku 86 (86 kDa), Ku 70 (70 kDa) oraz podjednostka katalityczna, DNA-PKcs(ok. 465 kDa) działają poprzez przyłączenie podjednostek Ku do wolnych końców podwójnych pęknięć DNA i dołączenie podjednostki katalitycznej, która uzyskuje aktywność kinazową. Substratami in vitro są białka wiążące DNA, np. czynniki transkrypcyjne, p53, kinaza c-ABL.

Czym jest DNA-zależna kinaza białkowa lub kinaza białkowa zależna od DNA (ang. DNA-dependent protein kinase) znaczenie w Słownik na D .