zależna kinaza białkowa co to znaczy
Definicja DNA-zależna kinaza białkowa lub kinaza białkowa zależna od DNA (ang. DNA-dependent.

Czy pomocne?

Definicja DNA-zależna kinaza białkowa lub kinaza białkowa zależna od DNA (ang. DNA-dependent protein kinase)

Co znaczy DNA-ZALEŻNA KINAZA BIAŁKOWA LUB KINAZA BIAŁKOWA ZALEŻNA OD DNA (ANG. DNA-DEPENDENT PROTEIN KINASE):

Skrót
DNA-PK

Opis hasła
DNA-zależna kinaza białkowa zaliczana jest, na podstawie homologii struktury pierwszorzędowej, do rodziny kinaz 3-fosfatydyloinozytolu. Uczestniczy ona w rekombinacji V(D)J i naprawie pęknięć dwuniciowych na drodze rekombinacji niehomologicznej (zob.). Trzy podjednostki kinazy DNA-zależnej (DNA-PK): Ku 86 (86 kDa), Ku 70 (70 kDa) oraz podjednostka katalityczna, DNA-PKcs(ok. 465 kDa) działają poprzez przyłączenie podjednostek Ku do wolnych końców podwójnych pęknięć DNA i dołączenie podjednostki katalitycznej, która uzyskuje aktywność kinazową. Substratami in vitro są białka wiążące DNA, np. czynniki transkrypcyjne, p53, kinaza c-ABL.

Definicja DNA, Forma Z (Ang. DNA Form Z):
Co to jest Skrót polski Z-DNA dna-zależna kinaza białkowa lub kinaza białkowa zależna od dna (ang. dna-dependent protein kinase) co znaczy.
Definicja Diaforaza NADPH (Ang. Old Yellow Enzyme):
Co to jest Opis hasła dehydrogenaza NADPH oksydo-reduktaza NADPH + H+ [EC 1.6.99.1] (H.Theorell i A.Akeson, Arch. Biochem. Biophys,65,439,1956)flawoproteina o masie 102-106 kDa z niekowalencyjnie związanymi dw dna-zależna kinaza białkowa lub kinaza białkowa zależna od dna (ang. dna-dependent protein kinase) krzyżówka.
Definicja Destryna (Ang. Destrin):
Co to jest Mr 19 kDa), występujące u ssaków. Depolimeryzuje gwałtownie aktynę F w stosunku molowym 1:1. Aktywność tę hamują fosfoinozytydy. Sekwencja aminokwasowa destryny jest w 71% homologiczna z kofiliną dna-zależna kinaza białkowa lub kinaza białkowa zależna od dna (ang. dna-dependent protein kinase) co to jest.
Definicja Domena N-Terminalna Histonu h1 (Ang. Histone h1 N-Terminal Domain):
Co to jest Skrót N-H1 dna-zależna kinaza białkowa lub kinaza białkowa zależna od dna (ang. dna-dependent protein kinase) słownik.
Definicja Difosfotiamina (Ang. Diphosphothiamine):
Co to jest Skrót polski DPT Opis hasła por. TTP dna-zależna kinaza białkowa lub kinaza białkowa zależna od dna (ang. dna-dependent protein kinase) czym jest.

Czym jest DNA-zależna kinaza białkowa lub kinaza białkowa zależna od DNA (ang. DNA-dependent protein kinase) znaczenie w Słownik na D .

  • Dodano:
  • Autor: