ekspresja genu gene expression co to znaczy
Definicja ekspresja genu (ang. gene expression). Czym jest powstania produktu danego genu. Końcowym.

Czy pomocne?

Definicja ekspresja genu (ang. gene expression)

Co znaczy:

Opis hasła
Proces prowadzący do powstania produktu danego genu. Końcowym produktem genu może być białko lub cząsteczka RNA (np. rRNA, tRNA).
Etapami ekspresji genów kodujących białka są transkrypcja, ewentualna modyfikacja potranskrypcyjna RNA i/lub edycja RNA, translacja i ewentualna modyfikacja potranslacyjna białka. Ekspresja genu może być kontrolowana na każdym z tych etapów.

Czym jest ekspresja genu (ang. gene expression) znaczenie w Słownik na E .