element element co to znaczy
Definicja element UP (ang. UP element). Czym jest położony zwykle pomiędzy nukleotydami -40 a -60 w.

Czy pomocne?

Definicja element UP (ang. UP element)

Co znaczy:

Skrót polski
UP

Opis hasła
Rejon położony zwykle pomiędzy nukleotydami -40 a -60 w stosunku do miejsca startu transkrypcji z promotora prokariotycznego, z którym oddziaływuje domena końca C podjednostki a polimerazy RNA. Rejon ten jest bogaty w pary AT [sekwencja najwyższej zgodności (consensus) elementu UP: AAA(A/T)(A/T)T(A/T)TTTTNNAAAA], a oddziaływanie podjednostki a z elementem UP wzmacnia znacznie siłę promotora.
Element UP został wykryty po raz pierwszy w rejonie promotora rrn P1, z którego rozpoczyna się transkrypcja genów kodujących rRNA. Analogiczne sekwencje występują także w rejonach niektórych innych silnych promotorów.

Czym jest element UP (ang. UP element) znaczenie w Słownik na E .