enzym tworzący aldehyd co to znaczy
Definicja enzym tworzący aldehyd witaminy B2 (ang. vitamin B2-aldehyde forming enzyme). Czym jest.

Czy pomocne?

Definicja enzym tworzący aldehyd witaminy B2 (ang. vitamin B2-aldehyde forming enzyme)

Co znaczy:

Opis hasła
Enzym tworzący aldehyd witaminy B2 został wyizolowany z hodowli Scizophyllum commune katalizuje utlenianie 5,-hydroksymetylowej grupy ryboflawiny do formylowej. Produktem tej reakcji jest schizoflawina.. Enzym jest wysoce swoisty i nie katalizuje utleniania jedno- i wielowodorotlenowych alkoholi i węglowodanow.. Rola fizjologiczna schizoflawin jest nieznana. Znakowana trytem ryboflawina jest produkowana przez redukcję schizoflawiny trytowanym borowodorkiem sodu

Czym jest enzym tworzący aldehyd witaminy B2 (ang. vitamin B2-aldehyde forming enzyme) znaczenie w Słownik na E .