epiregulin epiregulina co to znaczy
Definicja epiregulina (ang. epiregulin). Czym jest Epiregulina jest białkowym czynnikiem wzrostu.

Czy pomocne?

Definicja epiregulina (ang. epiregulin)

Co znaczy:

Skrót polski
EP

Skrót
EP

Opis hasła
Epiregulina jest białkowym czynnikiem wzrostu, homologiem EGF (ang. epidermal growth factor). Hamuje ona wzrost komórek licznych nowotworów pochodzenia nabłonkowego, lecz jednocześnie stymuluje proliferację fibroblastów, hepatocytów szczura i komórek mięśni gładkich człowieka. Epiregulina jest pojedynczym łańcuchem polipeptydowym zbudowanym z 46 reszt aminokwasowych (m.cz. ok. 5,4 kDa). Homologię z innymi czynnikami wzrostu należącymi do rodziny EGF wykazuje 25-50% sekwencji aminokwasowej epireguliny.
Receptorami dla epireguliny są EGFR i ErbB-4. Ponadto białko to indukuje heterodimeryzację i transfosforylację receptorów EGFR/ErbB-3 oraz aktywuje fosforylację reszt tyrozynowych we wszystkich czterech receptorach rodziny ErbB, zgodnie ze schematem: ErbB-4 ł EGFR > ErbB-2 > ErbB-3.

Czym jest Epiregulin Ang Epiregulina znaczenie w Słownik na E .