epjalina epitektyna co to znaczy
Definicja episjalina lub epitektyna; polimorficzna mucyna komórek nabłonkowych (ang. episialin.

Czy pomocne?

Definicja episjalina lub epitektyna; polimorficzna mucyna komórek nabłonkowych (ang. episialin; epitectin; MUC1-mucin; polymorphic epithelial mucin)

Co znaczy:

Skrót
PEM; NPG

Opis hasła
Monomeryczna glikoproteina typu mucynowego (m.cz. ok. 400 kDa), stanowiąca składnik glikokaliksu luminalnej (zwróconej do światła przewodu) ściany komórek nabłonkowych układu pokarmowego, oddechowego, moczowo-płciowego i przewodów gruczołu piersiowego. Episjalina jest związana niekowalencyjnie z błoną komórkową za pomocą podjednostki transbłonowej i ulega złuszczeniu do środowiska. Rdzeń białkowy (apomucyna) ludzkiej episjaliny kodowany jest przez gen MUC1.
W komórkach zmienionych nowotworowo episjalina pojawia się, często w formie o zmniejszonym stopniu glikozylacji i na całej powierzchni błony komórkowej, obniżając właściwości adhezyjne komórek. Formy częściowo glikozylowane mają odmienne właściwości antygenowe; cecha ta jest wykorzystywana przy próbach opracowania immunologicznych testów stopnia zaawansowania choroby nowotworowej.

patrz też: apomucyna; gen MUC1.

Czym jest episjalina lub epitektyna; polimorficzna mucyna komórek nabłonkowych (ang. episialin; epitectin; MUC1-mucin; polymorphic epithelial mucin) znaczenie w Słownik na E .