fibronectin fibronektyna co to znaczy
Definicja fibronektyna (ang. fibronectin). Czym jest osoczu występuje jako protomer (m.cz. 200-250.

Czy pomocne?

Definicja fibronektyna (ang. fibronectin)

Co znaczy:

Opis hasła
Adhezyjna glikoproteina, w osoczu występuje jako protomer (m.cz. 200-250 kDa), a w macierzy pozakomórkowej jako nierozpuszczalny polimer, tworzący włókienka. Fibronektyna odgrywa kluczową rolę w procesach adhezji komórek do podłoża, ich wzajemnego rozpoznawania i przylegania; uczestniczy w proliferacji i różnicowaniu tkanek, współdziała z integrynami przy tworzeniu szkieletu komórkowego; jest niezbędna w morfogenezie płodu, a także w gojeniu ran, tworzeniu skrzepu i w odporności komórkowej.
Protomer składa się z dwu homologicznych łańcuchów, połączonych mostkami S-S w pobliżu końca C (karboksylowego). Każdy protomer jest zbudowany z liniowo ułożonych modułów typu I, II i III. Domenę końca N (aminowego) tworzy 5 modułów typu I. Fibronektyna wiąże fibrynę, heparynę, TNF (czynnik martwicy nowotworu) oraz powierzchniowe składniki drobnoustrojów. Trzy kolejne moduły typu I oraz dwa typu II stanowią miejsce wiązania kolagenu. W centralnej części cząsteczki, składającej się z kilkunastu modułów typu III mieszczą się peptydy adhezyjne, odpowiedzialne za interakcje z integrynami błon komórkowych. W środkowych modułach typu III są to sekwencje Arg-Gly-Asp i Pro-His-Ser-Arg-Asn, a w module IIICS, bliskim końca C, sekwencje Leu-Asp-Val oraz Arg-Glu-Asp-Val. Z trzema modułami typu III wiąże się heparyna. Domena końca C, w której znajdują się moduły typu I łączy się z fibryną.

Czym jest Fibronectin Ang Fibronektyna znaczenie w Słownik na F .