flavinylation flawinylacja co to znaczy
Definicja flawinylacja (ang. flavinylation). Czym jest nukleotydu flawinowego do łańcucha.

Czy pomocne?

Definicja flawinylacja (ang. flavinylation)

Co znaczy:

Opis hasła
Proces przyłączania nukleotydu flawinowego do łańcucha polipeptydowego. Wśród kilkuset flawoprotein około dwadzieścia stanowią flawoenzymy z flawiną jako grupą prostetyczną (Cusanovich M.A. et al., w Chemistry and Biochemistry of Flavo-proteins(1991),wyd. F. Muller, 2, 377, Boca Raton:CRC Press), którą jest najczęściej FAD związany kowalencyjnie w centrum katalitycznym. Wykazano pięć typów wiązań kowalencyjnych między flawiną i łańcuchem polipeptydowym: reszta histydyny tworzy połączenie o charakterze aminy trzeciorzędowej poprzez N-1 lub N-3 z 8a-metylową grupą pierścienia izoalloksazyny; grupa SH cysteiny tworzy tioeterowe wiązanie z 8-a-metylową grupą lub z C-6 pierścienia ksylenowego flawiny; grupa OH reszty fenolowej tyrozyny wiąże się eterowo z 8a- metylową grupą pierścienia izoalloksazyny. Cząsteczka nukleotydu flawinowego połączona wiązaniem kowalencyjnym jest w otoczeniu łańcucha polipeptydowego, w którym reszty aminokwasowe ustytuowane w pobliżu poszczególnych części cząsteczki flawiny oddziaływują na nią niskoenergetycznymi siłami podobnie jak to ma miejsce we flawoproteinach wiążących flawinę niekowalencyjnie. W badaniach mechanizmu wiązania flawiny jako grupy prostetycznej w apoenzymie wykazano przebieg procesu autokatalitycznego, w którym proces enzymatycznej flawinylacji charakteryzuje się tym, że enzym jest równocześnie substratem, a cykl katalityczny zachodzi tylko jeden raz.

Czym jest Flavinylation Ang Flawinylacja znaczenie w Słownik na F .