fuzja genowa gene fusion co to znaczy
Definicja fuzja genowa (ang. gene fusion). Czym jest zwykle metodami inżynierii genetycznej lub.

Czy pomocne?

Definicja fuzja genowa (ang. gene fusion)

Co znaczy:

Opis hasła
Sztucznie skonstruowany, zwykle metodami inżynierii genetycznej lub rzadziej dzięki rekombinacji in vivo i odpowiedniej selekcji klonów, układ genetyczny służący najczęściej do badań nad regulacją ekspresji genów.
Zazwyczaj używane są fuzje badanego genu z genem kodującym białko reporterowe lub fuzje badanego promotora z genem reporterowym. Gen reporterowy koduje białko, którego aktywność można łatwo badać; często używanym genem reporterowym jest lacZ, kodujący b-galaktozydazę.

Czym jest fuzja genowa (ang. gene fusion) znaczenie w Słownik na F .