agouti agouti gene co to znaczy
Definicja gen agouti (ang. agouti gene). Czym jest chromosomie 2, odkryty i sklonowany w 1992 roku.

Czy pomocne?

Definicja gen agouti (ang. agouti gene)

Co znaczy:

Opis hasła
gen zlokalizowany u myszy w chromosomie 2, odkryty i sklonowany w 1992 roku. Koduje białko regulujące pigmentację włosów. Zwierzęta u których ekspresja genu jest na wysokim poziomie charakteryzują się specyficzną żółto-brązową barwą futra. Niezmutowany gen ulega ekspresji tylko w skórze. Mutacje powodują jego ekspresję we wszystkich tkankach organizmu. Najlepiej poznane typy mutacji u myszy to Ay (ang. lethal yellow) i Avy (ang. viable yellow). Wywoływane przez nie cechy fenotypowe to m. in. otyłość (z tego względu zaliczany jest do genów otyłości), cukrzyca i podatność na nowotwory. U ludzi odkryto homolog mysiego genu agouti. Zlokalizowany jest w chromosomie 20, a jego sekwencja jest w 85% identyczna z genem mysim. Ulega ekspresji w wielu narządach i tkankach. Nie stwierdzono jego ekspresji w mózgu.

Czym jest gen agouti (ang. agouti gene) znaczenie w Słownik na G .