muc1 muc1 gene co to znaczy
Definicja gen MUC1 (ang. MUC1 gene). Czym jest Gen kodujący strukturę białkowego rdzenia.

Czy pomocne?

Definicja gen MUC1 (ang. MUC1 gene)

Co znaczy:

Skrót polski
MUC1

Skrót
MUC1

Opis hasła
Gen kodujący strukturę białkowego rdzenia (apoproteiny, apomucyny) episjaliny, zlokalizowany w genomie człowieka w chromosomie 1q21-24. Zawiera 7 egzonów - egzon drugi koduje typowe dla apomucyn powtórzenia tandemowe (ang. tandem repeats).

patrz też: apomucyna; episjalina.

Czym jest gen MUC1 (ang. MUC1 gene) znaczenie w Słownik na G .