genotype genotyp co to znaczy
Definicja genotyp (ang. genotype). Czym jest jego aktualna sekwencja DNA. Genotyp wyznacza zakres.

Czy pomocne?

Definicja genotyp (ang. genotype)

Co znaczy:

Opis hasła
Genotyp organizmu jest to jego aktualna sekwencja DNA. Genotyp wyznacza zakres możliwości fenotypowych organizmu. Dwa organizmy o takim samym genotypie są genetycznie identyczne np. bliźniaki jednojajowe. U bakterii geny oznacza się trzema małymi literami, pisanymi kursywą, które zwykle odnoszą się do funkcji produktu genu, np: leu - gen którego produkt jest enzymem wymaganym do syntezy leucyny.

Czym jest Genotype Ang Genotyp znaczenie w Słownik na G .