geny ercc ercc genes excion co to znaczy
Definicja geny ERCC (ang. ERCC genes; excision repair cross-complementing genes). Czym jest.

Czy pomocne?

Definicja geny ERCC (ang. ERCC genes; excision repair cross-complementing genes)

Co znaczy:

Opis hasła
Grupa genów kodujących w komórkach gryzoni białka uczestniczące w naprawie z wycięciem. Mutacja któregokolwiek z genów tej grupy powoduje nadwrażliwość na czynniki uszkadzające reszty zasad w DNA, m. in. światła nadfioletowego i czynników utleniających. U człowieka homologami są geny XP (xeroderma pigmentosum), których defekty wywołują nadwrażliwość na światło nadfioletowe i nowotwory skóry.

Czym jest geny ERCC (ang. ERCC genes; excision repair cross-complementing genes) znaczenie w Słownik na G .