geny gadd growth arrest co to znaczy
Definicja geny GADD (ang. growth arrest - DNA damage genes). Czym jest ssaków), których ekspresja.

Czy pomocne?

Definicja geny GADD (ang. growth arrest - DNA damage genes)

Co znaczy:

Opis hasła
Grupa genów (w komórkach ssaków), których ekspresja jest pobudzana czynnikami uszkadzającymi DNA i/lub powodującymi zatrzymanie przechodzenia przez cykl komórkowy. Na przykład uszkodzenie DNA aktywujące p53 powoduje, że p53 transaktywuje gen GADD 45, oddziałujący z PCNA. Sprzyja to zahamowaniu replikacji DNA i jego naprawie.

Czym jest geny GADD (ang. growth arrest - DNA damage genes) znaczenie w Słownik na G .