geny xrcc repair cross co to znaczy
Definicja geny XRCC (ang. X-ray repair cross-complementing genes). Czym jest komórkach ssaków.

Czy pomocne?

Definicja geny XRCC (ang. X-ray repair cross-complementing genes)

Co znaczy:

Opis hasła
Grupa genów kodujących w komórkach ssaków białka uczestniczące w naprawie uszkodzeń wywoływanych przez promieniowanie X (rentgenowskie). Mutacja któregokolwiek z genów tej grupy powoduje nadwrażliwość na to promieniowanie.

Czym jest geny XRCC (ang. X-ray repair cross-complementing genes) znaczenie w Słownik na G .