glikoproteina glikoproteina co to znaczy
Definicja glikoproteina P3 lub glikoproteina P (ang. MDR3 P-gycoprotein). Czym jest MDR3 Opis hasła.

Czy pomocne?

Definicja glikoproteina P3 lub glikoproteina P (ang. MDR3 P-gycoprotein)

Co znaczy:

Skrót polski
GpP3

Skrót
GpP3; GpP-MDR3;MDR3

Opis hasła
Transporter ABC błon plazmatycznych o względnej masie cząsteczkowej 170 000, kodowany przez gen zlokalizowany u człowieka na chromosomie 7 (7q21-22), występuje głównie w hepatocytach. Niższą jego zawartością cechują się: nadnercza, serce, mięśnie szkieletowe, śledziona i migdałki.
GpP3 wykazuje duże podobieństwo sekwencji z GpP1 (76% identyczności), jednak pełni inną funkcję: działa jako translokaza (flipaza) fosfatydylocholiny (przerzuca fosfatydylocholinę z cytoplazmatycznej do zewnętrznej monowarstwy dwuwarstwy lipidowej błony plazmatycznej), co jest szczgólnie istotne w kanikularnych regionach błon hepatocytów, gdyż umożliwia wydzielanie tego lipidu w żółci.
Niedobór GpP3 wywołuje jedną z postaci rodzinnej, postępującej, wewnątrzwątrobowej cholestazy.
Flipazowa aktywność białka GpP3 sugeruje, że również mechanizm działania glikoproteiny GpP1 może być analogiczny.

patrz też: GpP1; translokaza; transportery ABC

Czym jest glikoproteina P3 lub glikoproteina P (ang. MDR3 P-gycoprotein) znaczenie w Słownik na G .