haemadin hemadyna co to znaczy
Definicja hemadyna (ang. haemadin). Czym jest 57 reszt aminokwasowych, Mr 5 kDa) z pijawki.

Czy pomocne?

Definicja hemadyna (ang. haemadin)

Co znaczy:

Opis hasła
przeciwkrzepnieniowy peptyd (57 reszt aminokwasowych, Mr 5 kDa) z pijawki indyjskiej Haemadipsa sylvestris, Działa powolnie, wiąże się silnie z trombiną, hamując ją, ale nie jest inhibitorem innych proteaz, np. trypsyny, chymotrypsyny, czynnika Xa czy plazminy. Nie wykazuje strukturalnej homologii z innymi inhibitorami proteaz serynowych, w tym swoistej dla trombiny hirudyny.

Czym jest Haemadin Ang Hemadyna znaczenie w Słownik na H .