hipoteza wybiórczego co to znaczy
Definicja hipoteza wybiórczego kopiowania (ang. copy-choice hypothesis). Czym jest wytłumaczyć.

Czy pomocne?

Definicja hipoteza wybiórczego kopiowania (ang. copy-choice hypothesis)

Co znaczy:

Opis hasła
Hipoteza próbująca wytłumaczyć procesy rekombinacji DNA. Pomimo, iż w przypadku genomowych cząsteczek DNA okazała się być nieprawdziwą, obecnie z sukcesem stosowana jest do opisu rekombinacji RNA. Hipoteza wybiórczego kopiowania zakłada, iż rekombinacja RNA zachodzi wówczas, gdy wirusowy kompleks replikacyjny zmieni cząsteczkę matrycową podczas syntezy nici potomnej. W ten sposób nowopowstały RNA wytworzony zostaje w oparciu o co najmniej dwie cząsteczki matrycowe. Cząsteczkę matrycową, na której zapoczątkowana zostaje synteza nici potomnej nazywamy RNA donorowym, podczas gdy matrycę, na którą przeskakuje kompleks replikacyjny - RNA akceptorowym.

Czym jest hipoteza wybiórczego kopiowania (ang. copy-choice hypothesis) znaczenie w Słownik na H .