hton htone co to znaczy
Definicja histon H1 (ang. histone H1). Czym jest histonem łącznikowym, jest głównym składnikiem.

Czy pomocne?

Definicja histon H1 (ang. histone H1)

Co znaczy:

Skrót
H1

Opis hasła
Histon H1, zwany histonem łącznikowym, jest głównym składnikiem chromosomów eukariotycznych, w których jedna cząsteczka tego białka przypada średnio na jeden nukleosom. Zbudowany jest z centralnej domeny globularnej oraz silnie naładowanych ogonów, N- i C- końcowego . Globula H1 zlokalizowana jest na zewnątrz DNA nukleosomowego i asymetrycznie w stosunku do jednej z osi symetrii nukleosomu. Silny dodatni ładunek ogonów H1 przypuszczalnie zmniejsza energię swobodną i ułatwia kondensację chromatyny. Do tej pory opisano różne warianty histonu H1, które są specyficznie eksprymowane w konkretnych komórkach i stadiach rozwojowych u zwierzat i roślin.

 

Czym jest histon H1 (ang. histone H1) znaczenie w Słownik na H .