immunophilins immunofiliny co to znaczy
Definicja immunofiliny (ang. immunophilins). Czym jest wiążące immunosupresory, m.in. cyklosporynę.

Czy pomocne?

Definicja immunofiliny (ang. immunophilins)

Co znaczy:

Opis hasła
Cytoplazmatyczne białka wiążące immunosupresory, m.in. cyklosporynę A i rapamycynę. Oba mają aktywność izomerazy peptydyloprolilowej.

Czym jest Immunophilins Ang Immunofiliny znaczenie w Słownik na I .