informacyjny matrycowy co to znaczy
Definicja informacyjny RNA lub matrycowy RNA (ang. messenger RNA, template RNA). Czym jest Klasa.

Czy pomocne?

Definicja informacyjny RNA lub matrycowy RNA (ang. messenger RNA, template RNA)

Co znaczy:

Skrót polski
mRNA

Skrót
mRNA

Opis hasła
Klasa kwasów rybonukleinowych odkryta w 1961 r przez Francoisa Jacoba i Jacquesa Monoda; syntetyzowane są w procesie transkrypcji genomowego DNA przy udziale polimerazy RNA u bakterii, natomiast polimerazy II (pol II) u eukariontów. Pierwotny produkt transkrypcji DNA nazywany hnRNA zawiera introny - sekwencje usuwane z cząsteczki w procesie wycinania i łączenia powstających fragmentów (eksonów). Dojrzała cząsteczka mRNA na swym końcu 5' ma grupę trójfosforanową, pppG lub pppA (tzw. czapeczka), zaś na końcu 3' - poli A. W wyniku metylacji grup 2'-hydroksylowej i atomu azotu adeniny mRNA zawiera zmodyfikowane nukleozydy (N6-metyloadeninę, m6A) (patrz nietypowe zasady). Cząsteczka mRNA jest jednołańcuchowa i ma stosunkowo krótki czas życia, stanowi matrycę dla rybosomalnej syntezy białka. Taką samą funkcję mogą pełnić łańcuchy + RNA niektórych wirusów RNA (bez transkrypcji), a także syntetyczne polinukleotydy.

Czym jest informacyjny RNA lub matrycowy RNA (ang. messenger RNA, template RNA) znaczenie w Słownik na I .