insercja wstawienie co to znaczy
Definicja insercja lub wstawienie; wbudowanie (ang. insertion). Czym jest sekwencji DNA spowodowana.

Czy pomocne?

Definicja insercja lub wstawienie; wbudowanie (ang. insertion)

Co znaczy:

Opis hasła
Insercja jest to zmiana sekwencji DNA spowodowana wbudowaniem do genomu pojedyńczych nukleotydów lub większych fragmentów DNA, takich jak transpozony, lub kasety oporności na antybiotyki. Insercja jednego lub dwu nukleotydów powoduje mutację typu przesunięcia ramki odczytu w produkcie białkowym. Insercja transpozonu prostego lub złożonego w ciągłość genu, niemal zawsze powoduje jego inaktywację. Powstaje nie rewertująca mutacja polarna, która powoduje brak transkrypcji genów położonych poniżej miejsca insercji. Znaczny procent mutacji spontanicznych jest spowodowany insercją transpozonów o nieselekcyjnym fenotypie. Insercja transpozonu z genami selekcyjnymi, takimi jak oporność na antybiotyki, daje możliwość izolacji mutantów opornych i wykorzystania ich do mapowania genetycznego i fizycznego. Zapis np: malK::Tn5 oznacza, że mutacja w genie malK nastąpiła w wyniku insercji transpozonu Tn5.

Czym jest insercja lub wstawienie; wbudowanie (ang. insertion) znaczenie w Słownik na I .