inżynieria genetyczna genetic co to znaczy
Definicja inżynieria genetyczna (ang. genetic engineering). Czym jest manipulacje materiałem.

Czy pomocne?

Definicja inżynieria genetyczna (ang. genetic engineering)

Co znaczy:

Opis hasła
Technika pozwalająca na manipulacje materiałem genetycznym w celu analizy genów lub konstrukcji organizmów o zmienionym genotypie. Rozwój inżynierii genetycznej nastąpił po wykryciu enzymów restrykcyjnych, których specyficzność działania pozwala na przecięcie lub wycięcie fragmentu DNA, umieszczenie w tym miejscu, sztucznego lub naturalnego genu i po scaleniu (przy użyciu ligazy) na odtworzenie struktury samo-replikującego się elementu komórkowego (plazmidu, bakteriofaga, wirusa). Tak skonstruowane wektory genetyczne, umieszczone w odpowiednich komórkach (bakterii, drożdży, komórkach roślinnych lub zwierzęcych), powodują klonowanie genów, a następnie syntezę białek o natywnej lub zaprojektowanej sekwencji.
Obecnie jest możliwe bezpośrednie włączenie fragmentu DNA do genomu komórek ssaków i otrzymanie hodowlanych zwierząt transgenicznych produkujących białka ludzkie.

patrz też: biotechnologia

Czym jest inżynieria genetyczna (ang. genetic engineering) znaczenie w Słownik na I .