jądrowy kompleks porowy co to znaczy
Definicja jądrowy kompleks porowy z blaszką (ang. nuclear pore complex-lamina). Czym jest jednym ze.

Czy pomocne?

Definicja jądrowy kompleks porowy z blaszką (ang. nuclear pore complex-lamina)

Co znaczy:

Skrót polski
NPCL

Opis hasła
jest jednym ze strukturalnych elementów ma-triks jądrowej. Sugeruje się, że poza międzychromatynową macierzą wewnętrzną jest on miejscem przyłączeń pętli chromosomowego DNA. Jądrowy kompleks porowy z blaszką, z zachowaniem jego ultrastrukturalnej integralności, można wydzielić z wyizolowanych otoczek jądrowych stosując ekstrakcję buforami zawierającymi niejonowe detergenty (np. Triton X-100, który rozpuszcza lipidy błon jądrowych) oraz wysokie stężenie soli (np. 0,3 mol/l MgCl2).

Czym jest jądrowy kompleks porowy z blaszką (ang. nuclear pore complex-lamina) znaczenie w Słownik na J .