cadherins kadheryny co to znaczy
Definicja kadheryny (ang. cadherins). Czym jest adhezyjnych zależnych od jonów Ca+2 białek.

Czy pomocne?

Definicja kadheryny (ang. cadherins)

Co znaczy:

Skrót
CAM

Opis hasła
Nadrodzina adhezyjnych zależnych od jonów Ca+2 białek, uczestniczących w oddziaływaniach miedzykomórkowych. Dzieli się na 6 rodzin: klasyczne kadheryny typu I (E-nabłonowa, N-neuronalna, P-łożyskowa, R-siatkówkowa), klasyczne kadheryny typu II (kadheryny 6-12), kadheryny spotykane w desmosomach, kadheryny z bardzo krótką lub bez domeny cytoplazmatycznej, protokadheryny i inne zbliżone do kadheryn białka. Aminoterminalna, glikozylowana domena zewnątrzkomórkowa zawiera 5 tandemowo powtarzających się segmentów, tworzących cztery kieszenie wiążące jony wapnia zakończona domeną adhezyjną. Oddziaływania homotypowe, główny sposób pozakomórkowego łączenia się kadheryn, przez motyw HAV (histydyna-alanina-valina). Dimery kadherynowe sąsiadujących komórek agregują tworząc superkompleksy podobne do zamka błyskawicznego (zipper-like superstructure). Region transbłonowy najkrótszy, karboksyterminalna domena cytoplazmatyczna, wysoko konserwatywna w swojej budowie, miejsce wiązania katenin - cytoplazmatycznych białek zakotwiczających kadheryny do cykoszkieletu.

Zasadnicza rola w embriogenezie i tworzeniu tkanek, oddziaływania międzykomórkowe. Ekspresja E-kadheryny ( uvomorulina) utrzymująca ścisłe połączenia pomiędzy komórkami tkanki nabłonkowej, uznawana jako ważny supresor inwazyjności i zdolności do przerzutowania nowotworów typu nabłonkowego. Profil glikozylacji kadheryn może wpływać na właściwości adhezyjne.

Czym jest Cadherins Ang Kadheryny znaczenie w Słownik na K .