genetyczny genetic code co to znaczy
Definicja kod genetyczny (ang. genetic code). Czym jest kolejności ułożenia aminokwasów w.

Czy pomocne?

Definicja kod genetyczny (ang. genetic code)

Co znaczy:

Opis hasła
system informujący o kolejności ułożenia aminokwasów w syntetyzowanym polipeptydzie. Zapis informacji zawarty w DNA jest przekazywany za pośrednictwem mRNA w którym sekwencja trzech kolejnych nukleotydów stanowi kod dla odczytu ułożenia poszczególnych aminokwasów w syntetyzowanym białku. W naturze istnieją 64 kodony, z czego trzy, w E. coli: UAA, (ochre), UAG (amber) i UGA (opal), nie kodują żadnego aminokwasu i są sygnałami stop, gdyż powodują przerwanie syntezy białka. Kod jest uniwersalny, ale istnieje kilka odstępstw np. u drożdży kodon ochre powoduje też włączenie tryptofanu.

Czym jest kod genetyczny (ang. genetic code) znaczenie w Słownik na K .