komórki mutanty cells co to znaczy
Definicja komórki Hfr lub mutanty Hfr (ang. Hfr cells; bacterial cells of high frequency of.

Czy pomocne?

Definicja komórki Hfr lub mutanty Hfr (ang. Hfr cells; bacterial cells of high frequency of recombination; mutants of high frequency of recombination)

Co znaczy:

Skrót
Hfr

Opis hasła
Komórki Hfr są to szczepy bakteryjne, które dzięki integracji plazmidu koniugacyjnego do chromosomu, nabyły zdolność przekazywania chromosomu w czasie koniugacji. Integracja plazmidu następuje albo poprzez homologiczną rekombinację między identycznymi sekwencjami insercyjnymi IS, na plazmidzie i chromosomie, lub poprzez transpozycję, gdyż wiele plazmidów koniugacyjnych zawiera transpozony. W drugim przypadku, nie musi być identycznych sekwencji na plazmidzie i chromosomie. W zintegrowanym plazmidzie następuje ekspresja genów tra i synteza fimbrii płciowych. Po kontakcie komórki Hfr z biorcą następuje pęknięcie jednej nici w miejscu oriT plazmidu (miejsce inicjacji transferu plazmidu) i pojedyńcza nić jest przemieszczana do biorcy, poprzez kanalik w fimbrii płciowej. W zależności od czasu trwania koniugacji, do biorcy przekazywane są fragmenty chromosomu różnej długości. Po wejściu DNA do biorcy następuje rekombinacja między homologicznymi fragmentami chromosomu dawcy i biorcy i powstają rekombinanty, o genotypie odmiennym od obydwu organizmów rodzicielskich. Geny położone na fragmencie chromosomu wchodzącym najpierw do komórek biorcy, są przenoszone z większą częstością niż geny położone na drugim końcu chromosomu. W rezultacie występuje gradient przenoszenia genów, który jest wykorzystywany do mapowania genetycznego chromosomu bakterii.

Czym jest komórki Hfr lub mutanty Hfr (ang. Hfr cells; bacterial cells of high frequency of recombination; mutants of high frequency of recombination) znaczenie w Słownik na K .