kripto czynnik wzrostu co to znaczy
Definicja kripto 1 lub czynnik wzrostu pochodzący z potworniaka; czynnik wzrostu kripto (ang.

Czy pomocne?

Definicja kripto 1 lub czynnik wzrostu pochodzący z potworniaka; czynnik wzrostu kripto (ang. teratocarcinoma-derived growth factor 1; cripto-1 growth factor; epidermal growth factor-like cripto protein CR1)

Co znaczy:

Skrót polski
CRI1

Skrót
CRI1; TDGF1; CRGF1

Opis hasła
Białko kripto jest glikoproteiną o funkcji czynnika wzrostu. W genomie człowieka określone zostały dwa odrębne regiony kodujące CRI. Pierwszym zlokalizowany jest na chromosomie 3p23-21 (TDGF1; CR-1) i składa się z 6 eksonów, drugi natomiast, o charakterze prawdopodobnie pseudogenu (TDGF2; CR-3) mieści się na chromosomie Xq21-q22 i wykazuje właściwości retroposonu (obecność sekwencji poliA, brak intronów). Białko kripto o m.cz. ok. 21 kDa i długości 188 aminokwasów zawiera domenę charakterystyczną dla rodziny ligandów EGFR (ang. epidermal growth factor receptor), przy czym nie wykazuje ona struktury przestrzennej typowej dla ligandów EGFR. W kripto zamiast struktury "trzech pętli" stwierdza się brak jednej i odmienne ukształtowanie drugiej pętli. Badania prowadzone techniką Northern blot wykazały obecność transkryptów kripto wyłącznie w komórkach niezróżnicowanych. W nowotworach żołądka i jelit stwierdza się podwyższony poziom tego białka w porównaniu z tkanką prawidłową.

Czym jest kripto 1 lub czynnik wzrostu pochodzący z potworniaka; czynnik wzrostu kripto (ang. teratocarcinoma-derived growth factor 1; cripto-1 growth factor; epidermal growth factor-like cripto protein CR1) znaczenie w Słownik na K .