kwas acetyloneuraminowy kwas co to znaczy
Definicja kwas N-acetyloneuraminowy lub kwas sjalowy; kwas sialowy (ang. N-acetylneuraminic acid.

Czy pomocne?

Definicja kwas N-acetyloneuraminowy lub kwas sjalowy; kwas sialowy (ang. N-acetylneuraminic acid)

Co znaczy:

Skrót polski
NANA

Opis hasła
Dziewięciowęglowy 5-acetamido-polihydroksy-2-oksokwas, związek zaliczany do monosacharydów, syntetyzowany jako 9-fosforan z fosfoenolopirogronianu i 6-fosfo-N-acetylomannozoaminy (2-acetamido-2-deoxymannozo-6-fosforanu), składnik łańcuchów oligosacharydowych N-glikoprotein, O-glikoprotein i ceramidów. Zaliczany jest do grupy kwasów sjalowych, w której inne związki można traktować jako modyfikacje lub pochodne kwasu N-acetyloneuraminowego (np. kwas N-glikolilo- lub N,O-diacetylo-neuraminowy).

Czym jest kwas N-acetyloneuraminowy lub kwas sjalowy; kwas sialowy (ang. N-acetylneuraminic acid) znaczenie w Słownik na K .