kwas retinowy retinoic acid co to znaczy
Definicja kwas retinowy (ang. retinoic acid). Czym jest retinowy powstaje w komórkach przez.

Czy pomocne?

Definicja kwas retinowy (ang. retinoic acid)

Co znaczy:

Skrót polski
RA

Opis hasła
Kwas retinowy powstaje w komórkach przez utlenienie retinolu, związanego z cytoplazmatycznym nośnikiem białkowym (CRBP), a także z karotenu w entero- i hepatocytach. Występuje w izoformach all-trans-RA i 9-cis-RA. W cytoplazmie wiąże się z białkiem (CRABP) ograniczającym dostęp RA do jądra. Jądrowe receptory retinianu, RAR i RXR należą do rodziny receptorów steroidów, po dimeryzacji wiążą się z DNA wzmacniaczy i regulują ekspresję odpowiednich genów. RAR i RXR występują w izoformach (a, b i c), kodowanych przez odrębne geny. RAR wiąże oba izomery RA, RXR jedynie 9-cis-RA. RXR tworzy dimery z RAR, receptorem witaminy D i tyroksyny, wzmacniając ich działanie. RA stymuluje ekspresję genów homeotycznych hox, kolagenów I, II i IV, lamininy, keratyny, podjednostek białek G, EGF i in. RA jest morfogenem, reguluje rozwój kończyn, twarzoczaszki, skóry i chrząstek płodu. Utrzymuje równowagę między proliferacją i różnicowaniem w życiu płodowym i postnatalnym. Proporcje izoform RAR i RXR zmieniają się w czasie rozwoju i różnicowania. RA pobudza różnicowanie osteo-, mielo-, i fibroblastów oraz niektórych komórek nowotworowych. Hamuje rozwój niektórych nowotworów, ale w dużych dawkach może go też stymulować, a także powodować deformacje narządów.

Czym jest kwas retinowy (ang. retinoic acid) znaczenie w Słownik na K .